Το σύγχρονο τεχνολογικό κέντρο


English

 
 

Οι 13 πιο συχνές ερωτήσεις για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες

του Σπύρου Καλησπεράκη


φωτοβολταϊκά σε στέγες

1. Τι είναι το Φωτοβολταϊκό σύστημα (Φ/Β);

Φωτοβολταϊκό είναι το σύστημα που έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει την ηλιακή ενέργεια μέσω πλαισίων (panels) και να τη μετατρέπει ηλεκτρονικά σε ηλεκτρική. Τα panels παράγουν συνεχές ρεύμα που μέσω των inverter μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο που είναι κατάλληλο για να διοχετευτεί στο δίκτυο της ΔΕΗ.

2. Συμφέρει το φωτοβολταϊκό σύστημα;

Μια μέση παραγωγή για τα ελληνικά δεδομένα ορίζεται στις 1200 με 1500 κιλοβατώρες ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ ανά έτος (KWh/kWp ανά έτος), ποσό που αυξάνεται περισσότερο στις νοτιότερες περιοχές. Σε μία στέγη 10KW με μια μέση απόδοση 1350 KWh/kWp  έχουμε μια παραγωγή 13.500 κιλοβατώρες που με τιμή 0,55Eur/ KWh αντιστοιχούν σε 7.425,00Eur. Οι τιμές αυτές έχουν προκύψει από επιδότηση στη τιμή. Δεδομένου ότι ένα ποιοτικό σύστημα κοστίζει περίπου 35.000,00Eur είναι προφανές ότι θα αποσβέσει σε 5 χρόνια και θα του παρέχει εισόδημα για άλλα 20 χρόνια.

3.Υπάρχει επιδότηση ή χρηματοδότηση για τη κατασκευή;
Τα φωτοβολταϊκά στη στέγη δεν επιδοτούνται. Μάλιστα αν επιδοτηθούν από άλλα μέτρα όπως το ΕΣΠΑ δε μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες με τυποποιημένα πακέτα που απαιτούν ιδία συμμετοχή από 0%-15% και επιτόκια 4,5%-7% αντίστοιχα

4. Που μπορεί να εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα στέγης;
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΥΕΚ/1079/Β/04.06.2009 παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10kW σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών, χώρων στάθμευσης, αποθηκών και βοηθητικών χώρων γενικά, κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και σχολείων και νοσοκομείων και συναφών οργανισμών δημοσίου δικαίου. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια, πλέον και στην Κρήτη.

5. Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος;
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος στο όνομα του ιδιοκτήτη του Φ/Β συστήματος στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό του ιδιοκτήτη του  Φ/Β συστήματος πρέπει να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών). Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρεατίου ανελκυστήρα. Η εγκατάσταση δεν θα πρέπει να δημιουργεί χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης ή ημιυπαίθριο

6. Τι χώρος απαιτείται;
Η ισχύς του κάθε φωτοβολταϊκού πλαισίου διαφέρει ανάλογα με τον τύπο, τη μάρκα, το κόστος και την επιφάνεια που καταλαμβάνει. Για 10KW που εγκαθίσταται σε επικλινή στο Νότο κεραμοσκεπή απαιτούνται περίπου 70-100m2. Για τις επίπεδες ταράτσες απαιτούνται, 120-150m2 για να αποφευχθούν οι σκιάσεις.

7. Ποια η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού του Φ/Β συστήματος και ποιά η τιμή πώλησης;
Η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του ιδιοκτήτη του Φ/Β συστήματος έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος. Η τιμή πώλησης για συνδέσεις έως το τέλος του 2011 ορίζεται στα 0,55 Eur/kWh. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019.

8. Πόσο κοστίζει η κατασκευή ενός Φ/Β, επιδοτείται και χρηματοδοτείται;
Εξαρτάται από το τι σύστημα θα βάλετε και που. Χοντρικά, ένα φωτοβολταϊκό κοστίζει όσο και ένα αυτοκίνητο (π.χ. ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 2 κιλοβάτ κοστίζει όσο και ένα φθηνό αυτοκίνητο μικρού κυβισμού, ενώ ένα μεγαλύτερο σύστημα των 5-10 κιλοβάτ όσο ένα αυτοκίνητο μεσαίου κυβισμού). Μόνο που ενώ το αυτοκίνητο έχει συνεχώς έξοδα για τα επόμενα χρόνια, το φωτοβολταϊκό, αντίθετα, έχει έσοδα και σας αποφέρει και κέρδη. Κι ενώ το αυτοκίνητο μετά βίας θα βγάλει τη δεκαετία, το φωτοβολταϊκό θα αντέξει και θα σας αποφέρει κέρδη για πάνω από 25 χρόνια. Σε αντίθεση με τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες που καταναλώνουμε, το κόστος των φωτοβολταϊκών πέφτει διαχρονικά. Η νέα νομοθεσία δίνει κίνητρα ώστε, σε κάθε περίπτωση, να κάνετε απόσβεση του συστήματος σας και να έχετε και ένα λογικό κέρδος. Δεν υπάρχει επιδότηση για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού δεδομένου ότι επιδοτείται η τιμή πώλησης ρεύματος. Ενδιαφέρον χρηματοδότησης και εξειδικευμένα προγράμματα έχουν ανακοινωθεί από πολλές τράπεζες και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, δεδομένου όμως της υπερπληροφόρησης και της παραπληροφόρησης που ακολουθεί κάθε τι καινούριο στην αγορά καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να ερευνήσουν σχολαστικά πριν την τελική απόφαση.

9. Πως γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενης-πωλούμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;
Όλο το ρεύμα που παράγουμε πωλείται στη ΔΕΗ με 0,55Eur/KWh και αυτό που καταναλώνουμε αγοράζεται από τη ΔΕΗ με περίπου 0,10Eur/Kwh (εξαρτάται από το τιμολόγιο) Στη συνηθισμένη περίπτωση το παραγόμενο ρεύμα αξίζει περισσότερο από το καταναλισκόμενο και η διαφορά αυτή πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη του Φ/Β συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος.

10. Ποιό το περιβαλλοντικό όφελος;
Για κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα και όχι από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα, αποφεύγεται η έκλυση ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα των δέκα κιλοβάτ (KWp), αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 13 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν είκοσι στρέμματα δάσους. Για να παραχθεί η ίδια ηλεκτρική ενέργεια με πετρέλαιο, απαιτούνται 22 βαρέλια πετρελαίου κάθε χρόνο. Από περιβαλλοντική άποψη, αποφεύγοντας 13 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως είναι σαν να κάνει ένα μέσο αυτοκίνητο 7.000 χιλιόμετρα λιγότερα για δέκα χρόνια. Επιπλέον, έχουμε λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

11. Τι άλλα Φ/Β υπάρχουν εκτός της στέγης;
Υπάρχουν τα μεγάλα πάρκα 80KW που όμως έχουν ολοκληρωθεί από άποψη αδειών. Θα κατασκευαστούν μόνο όσα έχουν πάρει άδεια. Πιθανόν να υπάρξουν και αγροτικά πάρκα 100KWp. Γενικά στη Κρήτη δεν ισχύει ότι ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα λόγω του ότι δεν συνδέεται το ηλεκτρικό της δίκτυο με της υπόλοιπης χώρας πράγμα που δημιουργεί κάποιους περιορισμούς.

12. Υπάρχουν κίνδυνοι από τα φωτοβολταϊκά;
Τα φωτοβολταϊκά δεν εκπέμπουν κανενός είδους ακτινοβολία. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από ακτινοβολία μια που τα φωτοβολταϊκά είναι σχεδιασμένα να απορροφούν όσο περισσότερη ακτινοβολία μπορούν. Δεν αντανακλούν το φώς και μειώνουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος εκεί που εγκαθίστανται.

13. Πείστηκα, τι πρέπει να κάνω;
Να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα χαρτιά ώστε τις επόμενες μέρες που θα αρχίσουν να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις στη ΔΕΗ να δώσετε την δικά σας με καλή σειρά. Είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει πλαφόν στο πλήθος τον αδειών και η σειρά στη ΔΕΗ να παίξει καθοριστικό ρόλο.

*Ο Καλησπεράκης Σπύρος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Για περισσότερες πληροφορίες www.anysma.gr info@anysma.gr 2831020420

 
     
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
    Φωτοβολταϊκά
    Δομημένη
Καλωδίωση
    Τηλεφωνικά
Κέντρα
    Αυτοματισμοί
Κατοικιών
    Αντικεραυνική Προστασία
    Πυρασφάλεια
       
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες